Except Integrated sustainability.
Flourish in a changing world.
Multi-disciplinary consulting, innovation and development organization working on advanced sustainability projects around the globe.

Loup - Plein van Ruimtes

Project > Een monumentale herontwikkeling van een gevangeniscomplex

Voor de tender voor het voormalige gevangeniscomplex aan het Wolvenplein in Utrecht werkten we samen met Fakton, Groosman architecten, OKRA, en ABC Vastgoed aan een visie voor een nieuwe bestemming voor dit unieke gebouw. Loup (Frans voor Wolf) verbeeldt deze als een bazaar van ruimtes om in te leven, werken en ontspannen, gesitueerd aan de Singel. Deze ruimtes huisvesten een community van (short stay) wonen, creativiteit, kennis, reflectie, cultuur en ontspanning; een nieuwe Experience Hub in Utrecht.

Het verleden van de voormalige gevangenis Wolvenplein is getekend als een plek van opvang, bezinning en doorstroming. Een plek van tot inzicht komen, en terugkeren naar de maatschappij. We geven een moderne invulling aan deze thema’s door wonen, werken en ontspannen samen te brengen op het Wolvenplein. 

Een eigen identiteit binnen de stad

Dat doen we door ons enerzijds te richten op woonfuncties voor kortere en langere duur, en anderzijds op multifunctioneel ruimtegebruik in de vorm van een Plein van Ruimtes. Het wonen richt zich op korte en langere verblijven voor mensen met een (acute) tijdelijke woonvraag, met woonruimte in de sociale, middeldure en vrije sector. Dit zijn bijvoorbeeld kenniswerkers, promovendi, postdocs, stagiairs, kunstenaars, mensen in scheiding of relatiebreuk of expats. Zij vinden hun plek in het Wolvenplein en maken gebruik van het Plein van Ruimtes om te werken, te genieten, te ontmoeten en om tot bezinning te komen. Deze flexibele, inspirerende plek dicht bij huis sluit aan bij de steeds meer zichtbaar wordende verwevenheid van co-living en co-working. Door het verder toenemen van de blurring economy krijgt deze vorm van wonen, werken en ontspannen steeds meer bestaansrecht.

Een kalm stedelijk programma 

Het Plein van Ruimtes biedt de bewoners van het complex en de buurt een plek om activiteiten te ondernemen die thuis niet (meer) kunnen. Dit multifunctionele deel van het gebouw wordt gekenmerkt door een hoge mate van flexibiliteit in ruimte en tijd. Er kan overdag gewerkt worden en er is ruimte voor bijvoorbeeld meditatiesessies, yoga, muziekles, workshops en trainingen. We maken plek voor ‘artists in residence’, ondersteund door cultuurfondsen, met atelier en expositieruimte die het publieke karakter versterken. Ook in andere programmaonderdelen sluit het Wolvenplein aan bij de behoefte uit de buurt. Uitbreiding van de kinderopvang en het maatschappelijke programma worden gedeeld met de nieuwe bewoners van het Wolvenplein.

Een beleefbaar en leesbaar monument

De beoogde dynamiek en doorstroming in wonen en werken is behoud van het monumentale karakter, zowel in functie (was het vroeger ook) als in vorm (in de bestaande cellenstructuur). De monumentale waarde van het Wolvenplein wordt gekoesterd en waar mogelijk in ere hersteld. De herkenbare gesloten cellenstructuur wordt verder geactiveerd door een gevarieerd programma van wonen, werken en ontspannen volgens de maatstaven van de toekomst. Een nieuwe, lichte, open houtstructuur, gebaseerd op het monumentale gebouwgrid, vleit zich om het monument heen. De nieuwbouw zorgt daarmee voor meer toegankelijkheid en nieuwe routes in en om het complex, waarmee de gradiënt van rust tot reuring wordt versterkt.

Het herstelde voorplein en de culturele as door het gebouw worden dankzij de nieuwe loopbrug richting het Griftpark onderdeel van het rondje Singel. Daarmee wordt het Wolvenplein als publieke parel toegevoegd aan het snoer van bioscoop, park, museum en theater. 

Een robuuste ontwikkelstrategie

Het uitgangspunt is dat het hele complex in één hand blijft, bij één exploitatiepartner die ervaring heeft met het integraal beheren van co-living, co-working en de samenhangende voorzieningen, en het programmeren van het Plein van Ruimtes. De ontwikkelstrategie zet in op het koesteren en versterken van de huidige gebruikers en ondersteunende functies. Een vliegende start van waaruit een organische doorontwikkeling kan plaatsvinden. De beoogde functies hebben relatief weinig ingrepen in de bestaande structuur tot gevolg. Dit brengt een optimale exploitatie met zich mee, door relatief lage verbouwkosten. In een intensief cocreatieproces met de buurt, gemeente, bewoners en de huidige gebruikers werken we samen het concept verder uit. Op die manier zetten we een nieuwe vorm van flexibel ruimtegebruik op de kaart, bieden we ruimte voor nieuwe gebruikers en bewoners in verschillende segmenten op regionale schaal en zorgen we voor een hoge bezettingsgraad van de exploitatie. Een gebouw dat ook de komende 168 jaar florerend doorkomt, met behoud van haar waarden uit het verleden en uitgerust voor de toekomst.

Contact

Except Integrated Sustainability

Jeroen van der Vlist
Chief Operating Officer (COO)

Email  [javascript protected email address] [javascript protected email address]
Phone   +31 10 7370215