Except Integrated sustainability.
Flourish in a changing world.
Multi-disciplinary consulting, innovation and development organization working on advanced sustainability projects around the globe.

Duurzame Plaatsen, Steden en Gebouwen

Service > Veerkrachtige en gezonde plekken om te leven en werken

In het Duurzame Plaatsen programma  ontwikkelen we concepten en projecten voor gezonde, zelfvoorzienende en veerkrachtige plekken om te wonen, werken en te leven.

Dit passen we toe in steden, regio's, eilanden, vakantieoorden, bestaande en nieuwe gebouwen.  Door het samenbrengen van wetenschap, creativiteit en slimme business modellen in cocreatie met stakeholders vinden we de juiste oplossing voor de juiste plek. 

Steden en gebieden:


Landgoederen en gebouwen:


Aanpak

Hoe realiseren we duurzame plekken voor de lange termijn? Met een integrale aanpak optimaliseren we verschillende aandachtsgebieden   tegelijk, zoals klimatadaptatie, energie, water en gezonde werk en woonomgevingen. 

Omdat verschillende thema's tegelijk worden opgepakt realiseren we concepten en ontwikkelingen die meer doen voor minder, in een kortere tijd, en zo langer waardevol blijven. 

 

Cocreatie met Stakeholders

Om deze integrale aanpak te laten slagen is het belangrijk gedurende het gehele proces nauw samen te werken met stakeholders. We doen dat met cocreatie sessies, begeleid door ervaren facilitators.  Dit scheelt beleidsmakers en ontwikkelaars tijd, creeert breed draagvlak, en realiseert een hogere ambitie. 

Multi-disciplinaire Aanpak

Het integrale proces wordt ondersteund door teams met een brede set van disciplines uit de wetenschap, ontwerp, bouw,  bestuur, en business development. Zo realiseren we projecten die aan de ene kant innovatief zijn, en aan de andere kant uitvoerbaar en haalbaar. 

 Referentie Projecten

Mooi en Duurzaam Schiebroek-Zuid

Na-oorlogse sociale woningbouw herontwikkeling

Except ontwikkelde deze visie en flexibel plan van aanpak voor het opwaarderen van de naoorlogse sociale woningbouwwijk Schiebroek-Zuid in Rotterdam.  De integrale visie transformeert de wijk gedurende 30 jaar naar een zelfvoorzienend en duurzaam woongebied. Het past een breed scala toe van innovatieve energiesystemen, stadslandbouw, sociaal en economisch programma, en renovatietechnieken.

“Mooi en Duurzaam Schiebroek-Zuid” is ontwikkeld in opdracht van woningbouwcorporatie Vestia en het InnovatieNetwerk.

... read more >

San Francisco Transbay / Salesforce Park

's wereld's grootste ecologische dakpark

Dit project realiseert 's werelds grootste dakpark in het hart van een van de spannendste steden van het westelijk halfrond, door een bestaand centraal station te transformeren in een ecologische motor: Salesforce Park.

Het ontwerp, ontwikkeld door Except samen met Pelli Clarke Pelli Architects, gebruikt deze kans om de oude betonnen kolos te transformeren in een stadshub waarin een nieuw stadspark, waterzuivering, efficiënt transport en energieopwekking samen gaan. Biodiversiteit, gezondheid en duurzaamheid staan voorop in dit vooruitstrevend voorbeeld van stadsvernieuwing. Het project startte in 2007 en werd opgeleverd in 2019.

... read more >

Visie op Duurzaam OV

Een actieplan voor de Stadsregio Rotterdam

Hoe kan openbaar vervoer bijdragen aan een veerkrachtig en duurzame stad?

Met een team van experts en stakeholders uit de Stadsregio Rotterdam ontwikkelden we een visie naar dit doel. De visie kwam tot stand door verschillende intensieve samenwerkingssessies en wordt ingezet om nieuwe stakeholders en partners te betrekken bij het actieplan voor het meest duurzame OV systeem ter wereld.

Download de visie onder.

... read more >

Visie Nationaal Park de Oostvaardersplassen

Structuur voor ontwikkeling park en natuurbeheer

Voor Staatsbosbeheer, de provincie Flevoland en de gemeenten Almere en Lelystad is een visiedocument opgesteld voor de toekomstige ontwikkeling van de Oostvaardersplassen.  Het document beschrijft de  visie en de missie voor de doorontwikkeling van het park en  de de duurzaamheidsvisie voor de aanvraag van de status als Nationaal Park. De visie en missie van het park zijn vertaald naar concrete prestatiedoelen, integraal verwoven met alle ontwikkeldoelstellingen. Geen separate duurzaamheidsdoelstellingen, maar één cohrerente set van ontwikkeldoelen. 

... read more >

Arkna Eco-Park Masterplan

Self sustaining tourism community in Estonia

In Rakvere, Estonia, we developed the masterplan for the 671 Ha self-reliant Arkna Eco-Park. The park is built on a historical site tracing back to 1527, and becomes a primary tourist destination in the country, including a Polydome sustainable agriculture system.  

We worked with  Arkna Eco-Park to build a complete masterplan template for years to come, including its marketing strategy, identity, logos and brochures, closed loop metabolism, food system, event program, and design guidelines.

... read more >

Schiphol-Oost Pioneer Park

Visie en strategie voor de duurzame transformatie van een bedrijvenpark op Schiphol

Schiphol-Oost is de geboorteplaats van Schiphol. Vandaag de dag is het een bedrijventerrein dat scherpte en visie mist. Daarmee ontbreekt een duidelijke identiteit, en onderscheidt het zich weinig van omliggende bedrijventerreinen. In samenwerking met Schiphol Real Estate (SRE) heeft Except een visie en strategie voor  de komende 5 tot 10 jaar voor Schiphol-Oost ontwikkeld. De visie richt zich op Schiphol-Oost als innovatie-tuin van Schiphol, genaamd Pioneer Park.

... read more >

De Zelfrijdende Stad

Autonoom vervoer gebruiken voor het verduurzamen van steden

De zelfrijdende auto gaat de stedelijke samenleving drastisch veranderen. Het onderzoek ‘De Zelfrijdende Stad’ gaat in op de manier waarop, en hoe daarmee om te gaan. Wat is het, wie gaat er gebruik van maken, en wat is het effect op het stedelijk weefsel, bedrijven, openbaar vervoer, en op ons, de mensen?  We publiceren algemene analyse, patronen en richtlijnen, en vijf concrete case studies in Nederland., alles beschikbaar op deze pagina. Het project is ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, met inbreng van stakeholders uit gemeenten, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

... read more >

Sterkenburg Overmorgen

Middeleeuws kasteel Sterkenburg innoveert een nieuwe toekomst

Veel historische erfgoed in Nederland staat voor de uitdaging om businessmodellen te vinden die hun culturele erfgoed beschermt en optimaliseert in deze snel veranderende wereld. De eigenaren van het Middeleeuwse kasteel Sterkenburg in Driebergen besloten om die uitdaging aan te gaan. Ze gingen op zoek naar nieuwe manieren om de economische en sociale waarde van hun erfgoed nieuw leven in te blazen. Hiervoor brachten ze een multidisciplinaire groep van duurzaamheids experts van Except Integrated Sustainability bijeen. Except ontwierp een speciaal programma die de kansen van de plek laat zien. Het resultaat is een routekaart met concrete en snelle kostenbesparingen voor de korte termijn, en daarnaast biedt het nieuwe handvatten voor het kasteel om een rol te spelen in de samenleving van vandaag en morgen.

... read more >

Contact

Except Integrated Sustainability

Tom Bosschaert
Director

Email  [javascript protected email address]
Phone   +31 10 7370215