We have a new website, and this page has moved!

You will be redirected in 5 seconds, or click here.
Please update your bookmarks. 
     
English
Home
Contact
About
     
  Advies   Ontwerp   Presentatie
         
 

Polydome
Hoog Rendabele Duurzame Kastuinbouw
Mei 2011

Polydome is een baanbrekende manier om op commerciële basis en zonder milieubelasting voedsel te produceren voor de glastuinbouw. Het is ontwikkeld als fundamentele oplossing voor een deel van de wereldvoedselproductie, met het doel hogere opbrengsten te realiseren met drastisch lagere milieubelasting dan traditionele land- en glastuinbouw.

Polydome combineert een hoge opbrengst voor meer dan 50 geteelde gewassen met het houden van kippen, bijen en vis. De grotere diversiteit en productiviteit zorgen ervoor dat zelfs een klein Polydome systeem kan voorzien in een rijke voedsel-voorziening voor een grote bevolking.

Het toepassen van de Polydome benadering zou de hele bevolking van Manhattan jaarrond kunnen voeden met slechts het ongebruikte dakoppervlak op het eiland. Voor een stad als Rotterdam is berekend dat het 80% van de stad zou kunnen voeden met slechts 3% van haar oppervlakte.

Polydome is mogelijk gemaakt door ondersteuning van InnovatieNetwerk en SIGN.

 

 

Hoe werkt Polydome?

Polydome functioneert meer als een zichzelf in stand houdend ecosysteem dan als een industriële boerderij. Planten, paddestoelen, pluimvee en insecten vormen samen een op elkaar ingespeeld netwerk dat stromen afval, water en energie uitwisselt en zo optimaal gebruik maakt van de beschikbare ruimte en zonlicht.

Gevarieerd Ecosysteem
Schaduwminnende planten worden beschermd door hoger staande gewassen, kippen en vissen zorgen voor de benodigde mest en de rol van pesticiden wordt overgenomen door goed gekozen insecten. Dieren lopen vrij rond en verrichten natuurlijke diensten in het systeem. De manier waarop de gewassen geplaatst worden, tenslotte, zorgt voor een kleinere behoefte aan zware menselijke arbeid.

Hoge opbrengst
Het systeem heeft verschillende klimaatzones en groeisystemen die in elkaar zijn geschoven. Het maakt gebruik van een meerjarig ecosysteem waarin verschillende plantensoorten hun cycli afwisselen. Zo kunnen snelgroeiende jaarlijkse planten bestaan naast langzaamgroeiende meerjarigen en wordt het systeem robuust opgebouwd. Door gebruik te maken van een vertikale stapeling wordt ruimte optimaal benut en de productie per vierkante meter hoger (60-90 kg/m2).

Nieuwe functiemenging
Door haar ecosysteem-achtige uitstraling biedt Polydome ook een prettigere werkomgeving. Het maakt functiemenging met restaurants, sociale programma's en entertainment in de kas een aantrekkelijker optie dan in huidige monocultuur kassen. Afhankelijk van de ingebrachte functies kunnen Polydome systemen worden ontworpen om bepaalde aspecten te versterken.

Stedelijke Agricultuur
Hoewel Polydome niet speciaal is ontwikkeld voor stadslandbouw zorgt het voor een verschuiving van de businesscase voor voedsel in de stad, waardoor meer projecten rendabel worden en daarwerkelijk kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving.

Meer weten? Download het volledige projectboek in de sectie rechts. Meer duurzame projecten hier.

all contents CC 2010 except

  In het Nieuws
 
ChangeObserver:
Interview with Eva Gladek by John Thackara about Polydome
22-06-2011
Inhabitat:
"Dutch Polydome Could Be Used to Provide the Majority of NYC’s Food"
20-07-2011
DVISE:
"Polydome sustainable rooftop ecosystem could feed NYC"
20-07-2011
City Farmer News:
"Using Polydome, even New York City could provide the majority of its own food supply using available roof space."
10-04-2011
Agriculture News:
Polydome: Towards Net Zero Impact Food Production - Except Integrated Sustainability
05-04-2011

 

       
       
   
  Afbeeldingen
Klik om te vergroten

   
 
Polydome Greenhouse Supermarket Daycare
Polydome Impressie

Polydome Greenhouse Crop Clusters
Gewasclusters

Polydome Greenhouse Crop Clusters
Klimaat clusters
 
Polydome Greenhouse Material Flow Diagram
Materiaalstroomdiagram

Polydome Greenhouse Price Scatter
Prijs/Opbrengst Plot

Polydome Greenhouse Supermarket Daycare
Polydome Kas met Supermarkt

   

  Polydome diensten
 


Except biedt de volgende polydome gerelateerde diensten:

  • Polydome systeem ontwerp op maat
  • Regionale marktanalyse
  • Gewas cluster advies
  • (Stedelijke) Kasontwerp
  • Lokale stakeholder analyse

Lokale optimalisatie
Polydome systemen kunnen worden geoptimaliseerd voor opbrengst, gesloten materiaalstromen, biomassa productie en een aantal andere factoren.

Elk Polydome systeem dient afzonderlijk ontwikkeld te worden om aan te sluiten bij haar lokale markt en klimaatcondities. Door middel van uitgebreide plantdatabases en de Polydome ontwerpbenadering kunnen agricultuursystem worden ontwikkeld die verschillende doelen nastreven.


  Gerelateerde projecten
 

 

Sustainable Schiebroek-Zuid Mooi en Duurzaam
Schiebroek-Zuid
Integraal duurzame visie op de naoorlogse sociale woningbouwwijk benut Polydome >>
     
Greenhouse Park Poort van Venlo Duurzaam
Glastuinbouw Park
Herinrichting van een glastuinbouwpark voor efficiente productie en toerisme >>
     
Symbiosis in Design

Symbiosis in Design
Duurzaamheidsmethodologie

Methode gebruikt om Polydome concept te ontwikkelen >>
     
Alle Duurzaamheidsadvies Projecten
Alle Duurzaam ontwerp projecten
Alle communicatie projecten
 
  Polydome Documentatie
 


Download de handige overizichts PDF van Polydome met inzcihtelijke informatie over het systeem:

>> Polydome Brochure (PDF, Eng.)

Het Polydome project boek kan in zijn geheel worden gedownload. Het zijn meer dan 80 pagina's met systeemdetails en ontwerparameters. Het boek is enkel in het Engels beschikbaar.

>> Polydome Research Report

(rechts-klik: opslaan als, 16mb PDF)

Except Project Team:


Directie en concept:
Eva Gladek
Tom Bosschaert

Kernonderzoek:

Ariana Bain
Eva Gladek

Ondersteuning:
Stephanie Bartscht
Rebecca Blum
Stephanie Carlisle
Jacob Verhaart

Polydome is mogelijk gemaakt door ondersteuning van InnovatieNetwerk en SIGN.


  Creative Commons
 


De missie van onze organisatie is het maken van de fundamenten van een duurzame samenleving.

Door ons werk onder Creative Commons licenties uit te brengen staan we toe het werk te kopieren en te distribureren zonder toestemming.

Daarom heeft Polydome een Creative Commons BY-NC-ND 3.0 licentie.

Creative Commons