Except Integrated sustainability.
Flourish in a changing world.
Multi-disciplinary consulting, innovation and development organization working on advanced sustainability projects around the globe.

Co-creatie sessie: IJtunnel wordt de leukste fietstunnel ter wereld

News > Denk mee over het Programma van Mogelijkheden | 9 juni 2015 | Meet Berlage, Amsterdam

Amsterdam heeft een nieuwe oplossing nodig voor het oversteken van het IJ. Veerboten draaien overuren om fietsers en voetgangers te vervoeren naar het populaire noorden van Amsterdam. Stadsstromen en Except hebben een voorstel ingediend om een gedeelte van de  IJtunnel om te bouwen tot fietstunnel. Ons ontwerp voor "Sprong over 't IJ" is door een onafhankelijke adviescommissie lovend ontvangen. 

Het team van de gemeente en Decisio werken op dit moment aan een maatschappelijke kosten- en batenanalyse . Maar wij zitten ondertussen ook niet stil! Op dinsdag 9 juni organiseren wij een werksessie om het ‘programma van mogelijkheden’ verder uit te werken. Hoe maken we de leukste en veiligste fietstunnel ter wereld? In een drie uur durende sessie bezoeken we de locatie, brainstormen we en werken de beste ideeën uit. Aan het einde van de dag liggen er prachtideeën  en praten we na tijdens de borrel. 

Programma 
15.00 uur: Verzamelen bij  Meet Berlage    met een lekker bakkie.  
15.15 uur: Bezoek aan de IJtunnel.  
16.30 uur: Terugkomst bij MeetBerlage voor het opstellen van het "Programma van Mogelijkheden"   
18.00 uur: Afsluiting met borrel en muziek  
20.00 uur: Einde borrel 

Zin om met ons mee te werken aan het omvormen van de IJtunnel in een IJfietstunnel? Meld u dan nu aan. Wees op tijd, we hebben plaats voor maximaal 15 creatieve denkers en betrokken stakeholders! 

Sharing Week 
We mogen gratis van de faciliteiten van MeetBerlage gebruikmaken op 9 juni aangezien het Sharing Week is. Tijdens de Sharing Week bieden organisaties de middelen die ze in overvloed hebben gratis aan. Voor Meet Berlage is dat ruimte, voor Except is dat kennis. Tijdens de Sharing Week heeft Except een volle agenda om kennis te delen en dit evenement is een onderdeel van dat programma. 

Daarnaast zijn felicitaties op zijn plaats, Meet Berlage wordt 2 jaar deze week! We feliciteren onze partner van harte.

Author

Except Integrated Sustainability

Chantal Klaver
Het Nieuwe Leren & Vrijetijdsbesteding

Email  [javascript protected email address] [javascript protected email address]
Phone   +31 10 7370215

Team

  • Bart Stoffels

    Stedenbouwkundige, procesmanager