Except Integrated sustainability.
Flourish in a changing world.
Multi-disciplinary consulting, innovation and development organization working on advanced sustainability projects around the globe.

Persbericht Katalytische Gebouwen

News > Een Nieuwe Generatie Duurzame Gebouwen

Om steden in de 21e eeuw te verduurzamen moeten gebouwen niet alleen in hun eigen bestaan voorzien, maar ook hun directe omgeving mee omhoog stuwen. Except Integrated Sustainability, experts in integrale duurzaamheid, lanceert op 21 juni in Utrecht Community een nieuw, innovatief concept genaamd ‘Katalytische Gebouwen’.

Het concept daagt de vastgoedsector uit om bouwprojecten in te zetten voor de duurzaamheid van de stedelijke omgeving door verder te kijken dan het fysieke gebouw alleen.

Katalytisch is een scheikundige term en betekent een samenstelling die een chemische reactie versnelt, zonder dat de samenstelling zelf verarmt. Toegepast op een stedelijke omgeving draagt een katalytisch gebouw aanzienlijk bij aan de duurzaamheidsuitdaging van de hele omgeving.

In de afgelopen acht jaar ontwikkelde Tom Bosschaert, oprichter en directeur van Except, dit concept, en paste dit toe op gebouwen in Nederland, de Verenigde Staten en China.

“De industrie kijkt met name naar circulariteit en energieneutrale gebouwen. Maar om de uitdagingen van overpopulatie, snelle urbanisatie en klimaatverandering werkelijk tegen te gaan, moeten we nadenken over gebouwen die meer teruggeven aan de maatschappij.”

De meerderheid van de gebouwen waar we de komende eeuw in wonen is al gebouwd. “Wat is dan de toegevoegde waarde van een nieuw duurzaam gebouw, als het niet bijdraagt om zijn omgeving en de stad in zijn geheel te verduurzamen?”

Het katalytische concept kijkt verder dan energie en materialen. “Door systemische aspecten zoals biodiversiteit, cultuur, sociale connectiviteit, educatie, en werkverschaffing in een gebied mee te nemen in het ontwerp, draag je bij aan de duurzaamheid van een stad”, zegt Bosschaert.

Het white paper ‘Katalytische Gebouwen’ dat eerder dit jaar verscheen creëert een nieuw model voor duurzaamheid in de bouwindustrie, van architectuur tot ontwikkeling en daagt bestaande certificaten zoals LEED en BREEAM uit.

“Met dit white paper roepen we vooruitstrevende vastgoedontwikkelaars, beleidsmakers en professionals in de bebouwde omgeving op om zich bij ons aan te sluiten in de voorlinie van innovatie in duurzame bouw”, concludeert Bosschaert.

Dit is een gemeenschappelijke uitdaging. Tijdens de Duurzame Week zetten we de eerste stappen in het bouwen van een community of practice die samen de nieuwe generatie duurzame gebouwen en steden vorm geeft. Lees de Katalytische Gebouwen White Paper, en bouw mee aan de toekomst van de duurzame leefomgeving.

OVER EXCEPT

Except Integrated Sustainability is een adviesbureau voor innovatie, ontwerp en duurzame ontwikkeling in Utrecht. Sinds 1999 past Except systeemdenken en integrale duurzaamheid toe in meer dan 600 projecten wereldwijd. Ons multidisciplinaire team van architecten, industriële ecologen en business strategen werken aan de voorlinie van duurzaamheidsadvies en transitieopgaves. We realiseren unieke kansen door de complexiteit van integrale duurzaamheid voor onze klanten te omarmen.

Author

Except Integrated Sustainability

Except
Integrated Sustainability

Email  [javascript protected email address]
Phone   +31 10 7370215