Except Integrated sustainability.
Flourish in a changing world.
Multi-disciplinary consulting, innovation and development organization working on advanced sustainability projects around the globe.

Polydome

Project > Hoge Prestatie Duurzame Polycultuur Landbouw

Polydome is een innovatief duurzame manier om op commerciële basis en zonder milieubelasting voedsel te produceren. Het is ontwikkeld als fundamentele oplossing voor duurzame voedselproductie, schaalbaar, gezond en met drastisch lagere milieubelasting dan traditionele land- en glastuinbouw.

Polydome combineert een hoge opbrengst voor meer dan 50 geteelde gewassen met het houden van kippen, bijen en vis. De grotere diversiteit en productiviteit zorgen ervoor dat zelfs een klein Polydome systeem kan voorzien in een rijke voedsel-voorziening voor een grote bevolking.

Download het Polydome boek onderaan deze pagina. 

Het toepassen van de Polydome benadering zou de hele bevolking van Manhattan jaarrond kunnen voeden met slechts het ongebruikte dakoppervlak op het eiland. Voor een stad als Rotterdam is berekend dat het 80% van de stad zou kunnen voeden met slechts 3% van haar oppervlakte. Dat zijn dromen. Om dat te realiseren is een fundamenteel andere aanpak nodig van agricultuur. Polydome zet hierin de eerste stap; een ontorpwen ecosysteem dat met moderne technologie en de kracht van een florerend, divers ecosysteem gezond voedsel maakt. Op schaal. Rendabel.

Hoe werkt Polydome?

Polydome functioneert meer als een zichzelf in stand houdend ecosysteem dan als een industriële boerderij. Planten, paddestoelen, pluimvee en insecten vormen samen een op elkaar ingespeeld netwerk dat stromen afval, water en energie uitwisselt en zo optimaal gebruik maakt van de beschikbare ruimte en zonlicht.

Gevarieerd Ecosysteem
Schaduwminnende planten worden beschermd door hoger staande gewassen, kippen en vissen zorgen voor de benodigde mest en de rol van pesticiden wordt overgenomen door goed gekozen insecten. Dieren lopen vrij rond en verrichten natuurlijke diensten in het systeem. De manier waarop de gewassen geplaatst worden, tenslotte, zorgt voor een kleinere behoefte aan zware menselijke arbeid.

Hoge opbrengst
Het systeem heeft verschillende klimaatzones en groeisystemen die in elkaar zijn geschoven. Het maakt gebruik van een meerjarig ecosysteem waarin verschillende plantensoorten hun cycli afwisselen. Zo kunnen snelgroeiende jaarlijkse planten bestaan naast langzaamgroeiende meerjarigen en wordt het systeem robuust opgebouwd. Door gebruik te maken van een vertikale stapeling wordt ruimte optimaal benut en de productie per vierkante meter hoger (60-90 kg/m2).

Nieuwe functiemenging
Door haar ecosysteem-achtige uitstraling biedt Polydome ook een prettigere werkomgeving. Het maakt functiemenging met restaurants, sociale programma’s en entertainment in de kas een aantrekkelijker optie dan in huidige monocultuur kassen. Afhankelijk van de ingebrachte functies kunnen Polydome systemen worden ontworpen om bepaalde aspecten te versterken.

Stedelijke Agricultuur
Hoewel Polydome niet speciaal is ontwikkeld voor stadslandbouw zorgt het voor een verschuiving van de businesscase voor voedsel in de stad, waardoor meer projecten rendabel worden en daarwerkelijk kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving.

Meer weten?

 • Bezoek www.polydome.net voor meer informatie.
 • Download het Polydome boek hieronder.

Media & Downloads

Referentie Projecten

Portal to Venlo

Sustainable Greenhouse Industry Area Development (2010)

The Portal to Venlo offers the greenhouse industry in the east of the Netherlands a model to develop a sustainable industry. The project re-imagines an existing greenhouse industry area, currently fragmented, inefficient, dangerous for bicycle tourists that cross the area and in general rather unappealing.

... read more >

Hortus Celestia

Verticale glastuinbouwtoren & kantoor

De Hortus Celestia is een verticale glastuinbouwtoren gesitueerd in Naaldwijk. Hij verrijst met zijn 28 verdiepingen uit het Westlandse kassenlandschap en huisvest naast 14 teelt verdiepingen, expo ruimtes en kantoren.

De toren functioneert als een demonstratiecentrum voor de innovatieve kracht van de westlandse glastuinbouwbedrijven en trekt internationale bezoekers naar de regio.

... read more >

Routekaart Vleesverwerkende Sector

Naar een integraal duurzame sector

We developed a roadmap of the Dutch meat process sector, production and processing companies and their suppliers, together with DNV. The road map shows opportunities for optimal use of all energy and material flows in the product chain of chicken, pork and beef, and maps their sources. The maps bring insight to all stakeholders involved, and enables decisions on improving entire sections of the production chain at once.

... read more >

Serenity Farms

Sustainable food production in arid regions

Serenity Farms is a concept for a sustainable 110ha greenhouse facility for profitable food production in arid climates. The first site is to be located on the west coast of Saudi Arabia, under the vision of the Reza Investment Company. It will be the largest sustainable greenhouse operation in the world. The only water it uses is salt water sourced from the red sea, and is powered entirely by the sun. The core of Serenity Farms is a high tech food production solution that provides fresh fruits and vegetables for 170.000 people.  

... read more >

Contact

Except Integrated Sustainability

Except
Integrated Sustainability

Email  [javascript protected email address] [javascript protected email address]
Phone   +31 10 737 0215

Team

 • Albertien Perdok

  Ecosysteem Ontwerper
 • Anniek van Mierlo

  None
 • Chris Muglia

  Management Associate
 • Laurina Phillip Muglia

  Social Entrepreneur
 • Michiel van der Vight

  Senior Associate
 • Paula Land

  Project Support