Except Integrated sustainability.
Flourish in a changing world.
Multi-disciplinary consulting, innovation and development organization working on advanced sustainability projects around the globe.

Praatplaat: Wind en Lokale Economie

Project > Het creëren van draagvlak voor windenergie

Voor Eneco Wind visualiseerden we de lokale impact van het bouwen van windturbines in een grafische praatplaat. De plaat zorgt ervoor dat alle effecten en stakeholders aan bod kunnen komen in een gesprek. Zo zijn alle partijen in staat om zich goed te laten informeren voordat besluiten over windturbines worden genomen.

Het doel van de plaat is om een eerlijk en compleet overzicht te bieden van alle aspecten die bij windenergie komen kijken, en daarmee het draagvlak voor windturbine ontwikkeling te vergroten.

The centerfold infographic De visualisatie in gebruik Voorkant van de visualisatie Achterkant visualisatie

Context

Lokale weerstand tegen de plaatsing van windmolens kan tot aanzienlijke vertraging, extra kosten en ontevreden omwonenden leiden. Eneco Wind heeft daarom de laatste jaren geëxperimenteerd met verschillende manieren om omwonenden te laten meedenken en meedelen in de ontwikkeling van windmolens, om lokaal draagvlak te vergroten. 

Eneco Wind wil van een ‘van buiten afkomstige ontwikkelaar van energieprojecten’ transformeren tot een ‘gemeenschapsontwikkelaar middels energieprojecten’. Communiceren met omwonenden en stakeholders over de impact van windmolens is daarbij van essentieel belang.

Ontwikkeling praatplaat

Om deze communicatie te structureren en begeleiden maakten we een grafisch praatdocument om de lokale effecten van windturbines inzichtelijk en bespreekbaar te maken. De plaat laat directe en indirecte stakeholders zien en biedt thematische aanknopingspunten voor gesprekken met deze stakeholders.

De plaat besteedt aandacht aan sociaal-economische effecten voor diverse omwonenden en belanghebbenden, zoals (lokale) werkgelegenheid en veranderende vastgoed- en energieprijzen. Ook de gevolgen voor lucht-, horizon- en geluidsvervuiling zijn meegenomen. Daarnaast hebben de lokale en nationale politiek een rol in het ontwikkelen van windenergieprojecten en zijn zodoende in de praatplaat opgenomen.

Media & Downloads

Contact

Except Integrated Sustainability

Tom Bosschaert
Director

Email  [javascript protected email address] [javascript protected email address]
Phone   +31 6 33 612 174

Client & Partners