Except Integrated sustainability.
Flourish in a changing world.
Multi-disciplinary consulting, innovation and development organization working on advanced sustainability projects around the globe.

Voedsel voor de Stad

Project > Rol van stadsbewoner in het voedselsysteem

Dit onderzoeksproject bekijkt hoe de stadsbewoner het voedselsysteem beinvloedt. Het bekijke recente initiatieven die de status-quo aanvechten, en stelt een actieplan voor om de verbinding tussen consument en het voedselsysteem te versterken, en zo een sterkere economische verbinding te leggen tussen echte vraag en aanbod.

Het boekje van het onderzoek is gratis te downloaden.

Het antwoord op de centrale vraag: hoe kunnen  we de stad van morgen duurzaam voeden? komt  door de aanpak uit deze verkenning een stuk  duidelijker in het vizier. Door het perspectief van  de consument, cq sociale duurzaamheid, op een  gelijke hoogte te stellen met die van het voedselproductiesysteem, cq fysieke duurzaamheid,  blijkt een nieuwe, bruikbare, kijk op de relatie  tussen stadsbewoner en voedsel te ontstaan.

Het besef dat er een ontkoppeling is tussen het  fysieke en het sociale gedeelte van deze relatie  en dat deze ontkoppeling zowel oorzaak als  gevolg is van het onduurzame karakter van het  voedselsysteem, is cruciaal.

Een goed begrip, een goede aanpak: dat is het  begin. We zijn er daarmee nog niet. Wat we  eten, hoe we ons voeden en hoe we onze keuzes  maken komt tot de kern van wie we zijn als  mensen.

Dit onderzoek brengt nieuwe keuzes aan het licht om concrete stappen te zetten naar een sterk en gezond voedselsysteem.

 

Bij het analyseren van het voedselsysteem volgens SiD- ELSIA blijkt iets opvallends. Het uiteindelijke doel van  het systeem, een weldoorvoede stadsbewoner, bevindt  zich vrijwel uitsluitend binnen het niveau van het Individu.  De voedselindustrie daarentegen, bevindt zich  vrijwel uitsluitend op de niveau’s van Energie en Leven.  Slechts op het niveau van de Maatschappij komen ze  elkaar tegen in een economische transactie.

 

Labels zijn een mogelijke oplossing, maar niet de enige...

Lees verder in het boekje van het onderzoek, download hieronder.

Media & Downloads

Contact

Except Integrated Sustainability

Tom Bosschaert
Director

Email  [javascript protected email address]
Phone   +31 10 7370215

Team

  • Eva Gladek

    Industrial Ecologist
  • Marten J. Witkamp

    Strategie & Communicatie
  • Pam de Sterke

    Project Manager