Except Integrated sustainability.
Flourish in a changing world.
Multi-disciplinary consulting, innovation and development organization working on advanced sustainability projects around the globe.

Strategie Ontwikkeling

Service > Zet effectieve stappen vooruit

None
None

Examples

Excellente Gebieden

Leren van Nieuwbouw

Under the name of Excellent Areas ("Excellente Gebieden"), a number of Dutch home construction companies and municipalities are engaged in an experiment to use the building standards of 2015 and 2020, today. By the nature of these future building standards, there is much to learn for these actors before they can profitably apply them.

AgentschapNL is the facilitator of the Exemplary Neighborhoods project, and they asked us to evaluate the instruments they have set up for the learning trajectory.

... read more >

Warmtevisie Tilburg

Duurzaam, eerlijk en betaalbaar

Dit is de visie voor de doorontwikkeling en verduurzaming van het warmtenet van Tilburg, ontwikkeld met onze consortiumpartners.

De visie dient als startpunt voor de verdere ontwikkeling en samenwerking in Tilburg om tot een duurzame warmtevoorziening te komen, in opdracht van Essent, Gemeente Tilburg, Attero, Brabant Water en MOED.

... read more >

Klimaatdapatie; Governance en financiering

Themabijeenkomst

We brachten 60 deelnemers van gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven bijeen om knopen door te hakken over klimaatverandering. Waar ziten de huidige uitdagingen om onze leefomgeving aan te passen aan aan extreme hitte, droogte en neerslag? Deze adaptatieprocessen zijn in de praktijk complex, multidisciplinair en gaat vele partijen aan. In de route van bewustwording naar actie speelt de financiering van maatregelen een sleutelrol.  Welke innovatieve processen maken hier significant verschil?

 De conferentie resulteerde in concrete actieplannen voor verschillende spelers in de beslisketen, van overheden tot banken, om te worden uitgerold met steun van het Ministerie van I&M.

... read more >

Visie Nationaal Park de Oostvaardersplassen

Structuur voor ontwikkeling park en natuurbeheer

Voor Staatsbosbeheer, de provincie Flevoland en de gemeenten Almere en Lelystad is een visiedocument opgesteld voor de toekomstige ontwikkeling van de Oostvaardersplassen.  Het document beschrijft de  visie en de missie voor de doorontwikkeling van het park en  de de duurzaamheidsvisie voor de aanvraag van de status als Nationaal Park. De visie en missie van het park zijn vertaald naar concrete prestatiedoelen, integraal verwoven met alle ontwikkeldoelstellingen. Geen separate duurzaamheidsdoelstellingen, maar één cohrerente set van ontwikkeldoelen. 

... read more >

Schiphol-Oost Pioneer Park

Visie en strategie voor de duurzame transformatie van een bedrijvenpark op Schiphol

Schiphol-Oost is de geboorteplaats van Schiphol. Vandaag de dag is het een bedrijventerrein dat scherpte en visie mist. Daarmee ontbreekt een duidelijke identiteit, en onderscheidt het zich weinig van omliggende bedrijventerreinen. In samenwerking met Schiphol Real Estate (SRE) heeft Except een visie en strategie voor  de komende 5 tot 10 jaar voor Schiphol-Oost ontwikkeld. De visie richt zich op Schiphol-Oost als innovatie-tuin van Schiphol, genaamd Pioneer Park.

... read more >

Contact

Except Integrated Sustainability

Tom Bosschaert
Director

Email  [javascript protected email address]
Phone   +31 10 7370215
“Ze komen altijd met nieuwe perspectieven en inzichten, die ons snel stappen verder brengen.”
-- Jaap Bosch
Projectontwikkelaar, Eneco Wind
“Resultaten waren boven verwachting, met praktische ideeën voor onmiddellijke follow-up.”
-- Charles Hartman
Real Estate Developer, Schiphol RE