Except Integrated sustainability.
Flourish in a changing world.
Multi-disciplinary consulting, innovation and development organization working on advanced sustainability projects around the globe.

Evenementen & Creatieve producties

Service > Mensen bij elkaar maken verandering mogelijk

Een puzzel bij de opening van het nieuwe windpark

Involving other people in your initiative is a crucial step towards a successful outcome. At Except, we know this. Even the most brilliant plans that are created at the drawing table will fail to materialise if you haven’t shared them with the right people at the right time. And: in the right way.

We can help you organise and execute the sharing of initiatives and the embedding of initiatives within the already existing context. You could involve us late on in the process, perhaps for a celebration of already achieved results, or earlier on, before plans have fully materialised, such as for the starting of a participation process.

Many forms are possible, such as:

  • game design, including card games and puzzles
  • stakeholder round table
  • impact visualisation
  • video & animation
  • symposium
  • network meetings (“unconference”)
  • world café & open space

From specialists to full service

Depending on your needs, we can provide a distinct service as part of an event or organise the full event. We have partners that provide or make (live) music, decoration, food and drinks. 

Footprint

As you might expect from a company like Except, the events that we organise have as small a footprint as possible and we are transparent about it. We source locally & ecologically and do not serve meat. We believe that offsetting ecological impact by planting new trees is a poor alternative to actually lowering your ecological impact, which is what we focus on. Quality and fun, without the negative consequences. 

Examples

Mooi en Duurzaam Schiebroek-Zuid

Na-oorlogse sociale woningbouw herontwikkeling

Except ontwikkelde deze visie en flexibel plan van aanpak voor het opwaarderen van de naoorlogse sociale woningbouwwijk Schiebroek-Zuid in Rotterdam.  De integrale visie transformeert de wijk gedurende 30 jaar naar een zelfvoorzienend en duurzaam woongebied. Het past een breed scala toe van innovatieve energiesystemen, stadslandbouw, sociaal en economisch programma, en renovatietechnieken.

“Mooi en Duurzaam Schiebroek-Zuid” is ontwikkeld in opdracht van woningbouwcorporatie Vestia en het InnovatieNetwerk.

... read more >

Greenprint boek

Voorbeeld en inspiratieboek van duurzaamheid in de gebouwde omgeving

Greenprint is 150 bladzijden vol met duurzame innovaties in onze huizen, steden en dagelijks leven. Van eco-huizen en -buurten tot lantarenpalen die reageren op maanlicht, innovatief transport, sociale programma’s, stedelijke agricultuur en nieuwe materialen om energie te besparen.

... read more >

Klimaatdapatie; Governance en financiering

Themabijeenkomst

We brachten 60 deelnemers van gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven bijeen om knopen door te hakken over klimaatverandering. Waar ziten de huidige uitdagingen om onze leefomgeving aan te passen aan aan extreme hitte, droogte en neerslag? Deze adaptatieprocessen zijn in de praktijk complex, multidisciplinair en gaat vele partijen aan. In de route van bewustwording naar actie speelt de financiering van maatregelen een sleutelrol.  Welke innovatieve processen maken hier significant verschil?

 De conferentie resulteerde in concrete actieplannen voor verschillende spelers in de beslisketen, van overheden tot banken, om te worden uitgerold met steun van het Ministerie van I&M.

... read more >

Contact

Except Integrated Sustainability

Tom Bosschaert
Director

Email  [javascript protected email address]
Phone   +31 10 7370215

Client & Partners

“Ik ben onder de indruk van de energie, de expertise en het commitment wat ik zie . Omdat het je persoonlijk raakt. Omdat iedereen bij Except tot in je tenen overtuigd is van de noodzaak tot transformatie naar een duurzame maatschappij. ”
-- Miriam van Gool
IUCN Interim manager Leaders for Nature
“Wij hebben de samenwerking met Except als zeer positief en inspirerend ervaren. Zij hebben zich verdiept in onze vraag en daar een passend antwoord op geformuleerd, en leveren daarmee niet alleen een product af, maar denken ook mee over het proces en de context. ”
-- Gerben in 't Hout
Programma manager Woonstad