Except Integrated sustainability.
Flourish in a changing world.
Multi-disciplinary consulting, innovation and development organization working on advanced sustainability projects around the globe.

Toekomstvisies

Service > Breng een mooie toekomst naar nu

Future vision of a new Shanghai A hotel within a rose greenhouse

Hoe zou uw stad er uit zien als het de meest innovatieve ideeën zou toepassen? Hoe zou uw organisatie er uit zien? Welk effect zou een beleidsverandering betekenen in het leven van alle mensen om u heen?

Een inspirerend toekomstbeeld brengt energie, betrokkenheid en toewijding. Except heeft meer dan 10 jaar ervaring in en passie voor het ontwikkelen van visies op een duurzame, mooie en realistische toekomst. In samenwerking met uw team werken we aan visies die ambitie en haalbaarheid overbruggen.

Nieuwe richtingen

Toekomstbeelden zijn de eerste stap in het ontdekken van nieuwe wegen voor de keuzes waar we vandaag voor staan. Onze experts werken met u samen om levensvatbare visies te creëren die gedragen worden door stakeholders en die blijven inspireren. 

Inspiratie op tafel

Om een visie succesvol uit te dragen is de juiste vorm van communicatie een belangrijk onderdeel. We hebben ervaring in het uitdrukken van visies door afbeeldingen, films, websites, verhalen en andere mediums; we werken met u samen om het juiste medium te kiezen.

Realistische toekomst

Een toekomstbeeld kan alleen echt inspireren als hetkans heeft om realiteit te worden, anders is het slechts een luchtkasteel. Daarom onstaat een goede visie niet simpelweg door fantaseren, maar door het selecteren van de beste ontwikkelingen van vandaag, het toevoegen van expertise en innovatie, en het  kritisch beoordelen van de resultaten. De toekomstbeelden die zo worden gemaakt bezitten de kracht om grote bewegingen mogelijk te maken en werkelijkheid te laten worden.

Realiseer uw visie

Een visie is de eerste stap in verandering. Vervolgens kunnen diverse opties worden verkend om de visie te realiseren. Onderdeel van ons proces is het ontwikkelen van een roadmap, zodat toekomstvisies de realiteit van morgen worden. Dit kan (onder meer) business modelling, strategie ontwikkeling, stakeholder betrokkenheid, engineering, ontwerp en gespecialiseerd onderzoek omvatten.    

 Voor bedrijven

De wereld verandert in rap tempo. Hoe ziet uw bedrijf er uit in 10, 20 of 50 jaar, wanneer u zich optimaal aanpast aan de revoluties van vandaag?

Verken the routes naar veerkrachtige en voortvarende bedrijfsvoering, terwijl u tegelijkertijd bijdraagt aan een duurzame samenleving.

 Voor stad & gemeenschap

Onze maatschappij leeft, verandert snel en nieuwe leefmilieus worden realiteit. Hoe zou uw stad of leefgemeenschap veranderen als het de beste innovaties van vandaag zou toepassen?

Ontdek slimme en duurzame leefgemeenschappen en creëer een inspirerend toekomstbeeld waar mensen in geloven.  

 Voor industrie

De cyclus van grondstoffen vervandert: gesloten kringlopen, ketensamenwerking, nieuwe technologieën, nieuwe regelgeving, schaarste en nieuwe kansen op de markt.

Hoe verandert uw industrie en sector om te anticiperen op de uitdagingen die voor ons liggen? En hoe kunt u zich zo aanpassen dat u een koploper wordt?

 Voor beleid

In tijden van nood kijken mensen naar de overheid en instanties voor antwoorden. De beleidswereld wordt steeds complexer en heeft behoefte aan nieuwe ideeën en richtingen op weg naar een positieve toekomst. 

Het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor beleidsvoering schept helderheid, begrip en draagvlak voor krachtige beleidsideeën.

Lees meer over wat u nog meer kan doen met uw organisatie in een duurzame transitie..

Examples

Polydome

Hoge Prestatie Duurzame Polycultuur Landbouw

Polydome is een innovatief duurzame manier om op commerciële basis en zonder milieubelasting voedsel te produceren. Het is ontwikkeld als fundamentele oplossing voor duurzame voedselproductie, schaalbaar, gezond en met drastisch lagere milieubelasting dan traditionele land- en glastuinbouw.

Polydome combineert een hoge opbrengst voor meer dan 50 geteelde gewassen met het houden van kippen, bijen en vis. De grotere diversiteit en productiviteit zorgen ervoor dat zelfs een klein Polydome systeem kan voorzien in een rijke voedsel-voorziening voor een grote bevolking.

Download het Polydome boek onderaan deze pagina. 

... read more >

Hortus Celestia

Verticale glastuinbouwtoren & kantoor

De Hortus Celestia is een verticale glastuinbouwtoren gesitueerd in Naaldwijk. Hij verrijst met zijn 28 verdiepingen uit het Westlandse kassenlandschap en huisvest naast 14 teelt verdiepingen, expo ruimtes en kantoren.

De toren functioneert als een demonstratiecentrum voor de innovatieve kracht van de westlandse glastuinbouwbedrijven en trekt internationale bezoekers naar de regio.

... read more >

Warmtevisie Tilburg

Duurzaam, eerlijk en betaalbaar

Dit is de visie voor de doorontwikkeling en verduurzaming van het warmtenet van Tilburg, ontwikkeld met onze consortiumpartners.

De visie dient als startpunt voor de verdere ontwikkeling en samenwerking in Tilburg om tot een duurzame warmtevoorziening te komen, in opdracht van Essent, Gemeente Tilburg, Attero, Brabant Water en MOED.

... read more >

Visie op Duurzaam OV

Een actieplan voor de Stadsregio Rotterdam

Hoe kan openbaar vervoer bijdragen aan een veerkrachtig en duurzame stad?

Met een team van experts en stakeholders uit de Stadsregio Rotterdam ontwikkelden we een visie naar dit doel. De visie kwam tot stand door verschillende intensieve samenwerkingssessies en wordt ingezet om nieuwe stakeholders en partners te betrekken bij het actieplan voor het meest duurzame OV systeem ter wereld.

Download de visie onder.

... read more >

Zevenkamp through our eyes

The transformation of Zevenkamp into the happiest neighborhood in Rotterdam

“Zevenkamp through our eyes: a story of three students and one neighborhood” is an urban transformation project by Except Academy, a learning platform for interns at Except. We developed an inspiration book which tells the story of our journey and experiences while investigating Zevenkamp, the second largest post-war neighborhood in the Netherlands.

The purpose of the book is to inspire and share our vision of Zevenkamp’s future. It has practical examples of opportunities for the neighborhood to become flourishing and resilient with the help of its residents and stakeholders.

... read more >

Visie Nationaal Park de Oostvaardersplassen

Structuur voor ontwikkeling park en natuurbeheer

Voor Staatsbosbeheer, de provincie Flevoland en de gemeenten Almere en Lelystad is een visiedocument opgesteld voor de toekomstige ontwikkeling van de Oostvaardersplassen.  Het document beschrijft de  visie en de missie voor de doorontwikkeling van het park en  de de duurzaamheidsvisie voor de aanvraag van de status als Nationaal Park. De visie en missie van het park zijn vertaald naar concrete prestatiedoelen, integraal verwoven met alle ontwikkeldoelstellingen. Geen separate duurzaamheidsdoelstellingen, maar één cohrerente set van ontwikkeldoelen. 

... read more >

Contact

Except Integrated Sustainability

Tom Bosschaert
Director

Email  [javascript protected email address]
Phone   +31 10 7370215

Client & Partners

“Als je wilt weten waar de toekomst van gebieds-ontwikkeling over gaat, duik dan eens in Except's visie voor Schiebroek-zuid.”
-- Marion Bakker
Adviseur gebiedsontwikkeling, Agentschap NL
“Except verricht geweldig werk met een toegewijd en professioneel team. Ze gingen over eigen verantwoordelijkheid heen in het oplossen van conflicten en waren altijd snel met antwoord en acties.”
-- Marjolein Mann
Ministerie van Infrastructuur en Milieu