Except Integrated sustainability.
Flourish in a changing world.
Multi-disciplinary consulting, innovation and development organization working on advanced sustainability projects around the globe.

Katalytische gebouwen

Service > Een nieuwe generatie duurzaam onroerend goed

Katalytische gebouwen zijn een nieuwe generatie hoogwaardige gebouwen, die de economische, sociale en fysieke duurzaamheid van de stedelijke gebieden eromheen vergroten. Een katalytisch gebouw kan gebouwd worden voor iedere functie of programma, en werkt voor zowel nieuwbouw als renovatie van bestaande gebouwen. De slimme bedrijfsmodellen rond deze gebouwen verhogen niet alleen de waarde op lange termijn, maar ook de inkomsten op korte termijn. Ze zetten daarmee de nieuwe standaard voor duurzaam bouwen.

Except werkt sinds 2005 aan concepten voor katalytische gebouwen, onder andere in de vorm van woongebouwen, hotels, kantoren en transportknooppunten. We bieden alle advies- en ontwerpdiensten om deze centra voor stedelijke transformatie te realiseren.

Op deze pagina vind u het volgende:

 • Waarom Katalytische gebouwen?
 • Wat zijn Katalytische gebouwen?
 • Wat zijn voordelen van Kataytische gebouwen ten opzichte van andere duurzame gebouwen?
 • Welke gebouw- en programmasoorten kunnen Katalytisch worden?
 • De 8 regels van Katalytische gebouwen.
 • Hoe kunnen wij helpen met Katalytische gebouwen?

Waarom leggen we de lat hoger dan energieneutrale gebouwen?

We staan voor de uitdaging om de duurzaamheidsprestaties van onze steden significant te verbeteren. Het overgrote deel van de de gebouwen in deze steden zijn al gebouwd. Al die gebouwen moeten dus verduurzaamd worden. Daar is dan ook brede lokale, nationale en internationale aandacht voor. Er wordt gewerkt aan veel beleidsontwikkeling, regelgeving, innovatieve vastgoedontwikkeling en ontwerpen voor energieneutrale gebouwen. Gebruikers, eigenaars en investeerders eisen ook steeds vaker dat gebouwen verantwoord en duurzaam worden gemaakt.

Op dit moment ligt de lat voor duurzame gebouwen bij deze energieneutrale gebouwen. Dit zijn gebouwen die de hoogste scores behalen op labels voor duurzaamheidsprestaties, zoals LEED Platinum of BREEAM Outstanding. Hoewel deze gebouwen hun eigen negatieve impact voor energie minimaliseren, hebben ze geen invloed op de stad eromheen, en weinig op andere aspecten. Dit is niet voldoende als we willen dat de hele stad duurzaam wordt. Om deze uitdaging het hoofd te bieden moeten we dus een stap verder gaan. Katalytische gebouwen doen dit; ze stappen voorbij energieneutrale, energie-positieve of zelfs circulaire gebouwen. Aan de hand van het katalytische concept verbeteren we niet alleen de gebouwen zelf, maar ook hun omgeving. Zo kunnen we, op een rendabele manier, gebied voor gebied, de duurzaamheid van de hele stad vergroten.

Wat zijn katalytische gebouwen?

We noemen een gebouw katalytisch wanneer het meer geeft dan dat het neemt. Een Katalytisch gebouw stimuleert niet alleen de energieprestaties, maar betrekt alle duurzaamheidsaspecten in de breedte, zoals water, afval, materialen, sociaal programma, economische ontwikkeling en gezondheid. Op deze manier vergroten ze de duurzaamheid van hele stedelijke blokken op ecologisch, sociaal en economisch vlak, en genereren ze  lange termijn investeringswaarde.

Katalytische gebouwen zijn ontworpen om een centraal onderdeel te worden van de omliggende stadsstructuur. Ze gebruiken slimme, duurzame technologie en kunnen de prestaties van hun eigen structuur, en die van een reeks omliggende structuren verbeteren. Ze maken nuttig gebruik van de overvloedig beschikbare bronnen in hun directe omgeving, zoals afvalstromen, en transformeren ze tot bruikbare, waardevolle bronnen voor hun omgeving.

Zo gebruiken ze bijvoorbeeld laagwaardige restwarmte van een lokaal afvalwatersysteem, upgraden en distribueren dit, om de verwarming van een woonblok te verzorgen. Of ze zorgen voor de inzameling van organisch afval van een wijk en transformeren dat in elektriciteit, warmte en voedingsstoffen voor een voedseltuin op het dak, of een microbrouwerij in een gezellig lokaal café.

 

Katalytische gebouwen doen dit niet alleen in fysieke zin, maar ook op sociaal en economisch gebied, om aanjagers van positieve verandering te worden voor het hele gebied. Afhankelijk van de beschikbaarheid van noodzakelijke sociale voorzieningen in de buurt, kunnen ze bijvoorbeeld functies bieden als kinderdagverblijf, sociale ontmoetingsruimte, bibliotheek of cultureel programma. Op deze manier verminderen ze onnodige transportbewegingen, energieverbruik, luchtvervuiling en geluidsoverlast, en stimuleren ze de levendigheid en diversiteit van het gebied.

Als gevolg daarvan dragen katalytische gebouwen aanzienlijk bij aan de gehele stedelijke duurzaamheidsuitdaging, niet alleen voor het gebouw zelf. Dit doen ze doordat ze bijvoorbeeld mobiliteitsproblemen en voedselschaarste oplossen, afvalstromen gebruiken en verminderen, luchtkwaliteit en sociale mobiliteit verbeteren, en kansen bieden voor ondernemerschap, onderwijs en bottom-up innovatie.

De voordelen van katalytische gebouwen

Vergeleken met energieneutrale gebouwen hebben katalytische gebouwen voordelen op de volgende gebieden:

 • Ze zijn flexibel en veerkrachtig. Daardoor zijn ze beter opgewassen tegen veranderingen op de markt, of in het gebruik van de gebouwen. Zo behouden ze  langer  hun investeringswaarde.
 • Als gevolg van het lagere grondstofgebruik zijn de operationele kosten lager.
 • Ze zijn gezonder, en zijn op sociaal vlak beter verbonden met hun omgeving.
 • Ze verbeteren de duurzaamheidsprestaties van een heel gebied, in plaats van alleen het gebouw zelf.
 • Omdat ze het best presteren op duurzaamheidsniveau, hebben ze een hoge marketing en PR-waarde.


Verticale agricultuurtorens van het Shanghai Masterplan voeden de stad, zuiveren water, en bieden werk, leef, en cultuurruimte. 

Welke gebouw- en programmasoorten kunnen katalytisch worden?

Katatalytische gebouwen zijn altijd ambitieuze, toonaangevende projecten.  Ieder gebouw kan een katalytisch gebouw worden en het principe kan worden toegepast op elk bouwprogramma. Om een maximale positieve impact op fysiek, sociaal en economisch vlak te bereiken, biedt een programma voor gemengd gebruik de meeste uitgangspunten. We hebben katalytische gebouwen ontwikkeld met hoofdfuncties als:

 • Woongebouwen
 • Kantoorgebouwen
 • Hotels en hospitality
 • Onderwijsinstellingen en scholen
 • Transportknooppunten en parkeergarages
 • Winkelcentra

 Regels voor katalytische gebouwen

Katalytische gebouwen volgen de onderstaande 8 regels:

 1. Katalytische gebouwen bieden een rendabele langetermijninvestering.
 2. Ze dragen significant bij aan ten minste drie van de volgende categorieën: energie, water, afval, voedsel, ecosysteem en sociaal-economische diensten.
 3. Ze dragen aanzienlijk bij aan de sociale, economische, gezondheids-, biodiversiteits- en milieuprestaties van hun directe omgeving, en voorkomen actief negatieve gevolgen.
 4. Ze transformeren aanvankelijk ongewenste of ondergewaardeerde lokale afvalstromen in waardevolle diensten of goederen voor de eigen en omliggende wijken.
 5. Ze verzorgen verbinding binnen een gemeenschap en stimuleren en faciliteren bottom-up ondernemerschap en MKB's.
 6. Ze maximaliseren het efficiënte gebruik van bestaande bronnen, zoals onroerend goed, materialen en energiestromen, voordat ze nieuwe bronnen aanboren.
 7. Ze maximaliseren veerkracht en aanpassingsvermogen van de buurt op lange termijn door middel van herprogrammeerbare ruimtes en flexibele bedrijfsmodellen.
 8. Ze rapporteren hun duurzaamheidsprestaties, kennis en ervaring transparant, publiek toegankelijk en gratis.

Hoe kunnen wij helpen met katalytische gebouwen?

Except is in 2005 begonnen met het ontwikkelen van katalytische gebouwen, met onze eerste gebouwontwerpen die de stad als geheel activeerden, zoals de Shanghai Vertical Garden-torens. Sindsdien hebben we een breed scala aan katalytische gebouwconcepten onderzocht, ontworpen, beheerd en uitgevoerd, waaronder hotels, appartementengebouwen, kantoorgebouwen met één of meerdere huurders en transporthubs

Voor vastgoedontwikkeling, ontwerp, engineering en investeringen
We werken nauw samen met projectontwikkelaars, architecten, engineeringbureaus en investeerders om de volgende generatie duurzame gebouwen te plannen.

Voor overheidsinstellingen, beleidsmakers en gemeenten
We ondersteunen beleidsmakers en gemeenten bij het ontwikkelen van effectief beleid, regelgeving, aanbestedingen en ontwerpwedstrijden.

Meer weten?

Voor meer diepte informatie over Catalytische Gebouwen kan u het  Catalytic Buildings Whitepaper lezen. Dit vat enkele jaren aan onderzoek samen.

Voor meer informatie over wat wij kunnen doen, en om voor uw project of organisatie een katalytisch gebouw te helpen realiseren, neemt u contact op met Jeroen van der Vlist op jeroen@except.nl.

Referentie Projecten

Hortus Celestia

Verticale glastuinbouwtoren & kantoor

De Hortus Celestia is een verticale glastuinbouwtoren gesitueerd in Naaldwijk. Hij verrijst met zijn 28 verdiepingen uit het Westlandse kassenlandschap en huisvest naast 14 teelt verdiepingen, expo ruimtes en kantoren.

De toren functioneert als een demonstratiecentrum voor de innovatieve kracht van de westlandse glastuinbouwbedrijven en trekt internationale bezoekers naar de regio.

... read more >

Schiphol Catalyst Kantoor Innovatie

Een gezonder en duurzaam CBD van Schiphol

We werken samen met Schiphol Real Estate en meer dan 70 stakeholders en experts om de duurzaamheid en gezondheid van Central Business District (CBD) op Schiphol te verhogen met een multi-tennant kantoorgebouwe van meer dan 20.000 m2.

Het project realiseert integrale gesloten kringlopen, zelfvoorzienendheid, nieuwe business modellen, en gezonde en inspirerende werkomgevingen. Het gebouw zet een nieuwe standaard voor de prestatie van duurzame, gezonde, en veerkrachtige gebouwen. 

 

... read more >

Contact

Except Integrated Sustainability

Saskia van Loozenoord
Communications Specialist and Project Manager

Email  [javascript protected email address] [javascript protected email address]
Phone   +31 10 7370215