Except Integrated sustainability.
Flourish in a changing world.
Multi-disciplinary consulting, innovation and development organization working on advanced sustainability projects around the globe.

Impact Analyse & Duurzaamheidsrapportage

Service > Analyse in de breedte

Hoe duurzaam is uw organisatie? Wat zijn de gevolgen van nieuw beleid, of de effecten van een product? Hoe kunnen we die verbeteren ?

Dit zijn centrale vragen die steeds belangrijker worden. Verduurzaming is een complex, dynamisch proces waarvoor we effectieve manieren ontwikkelen om duidelijke en nauwkeurige antwoorden te geven. Methoden om te verduurzamen veranderen snel, maar met onze fundamentele aanpak creëren we een lang houdbaar, helder en actiegericht resultaat.

Toepassingen

 Voor ondernemingen

Hoe beïnvloed duurzaamheid uw producten en services, en hoe beinvloed u uw stakeholders en hoe kunt u dit proces sturen?

Maak heldere lange termijn beslissingen door inzicht te krijgen in de manier waarop duurzaamheid de strategie van uw organisatie beïnvloedt. Gerichte strategie brengt concrete en snelle besluitvorming dichterbij.

 Voor stad en gemeenschap

Wat zijn de meest effectieve kansen voor verbetering voor uw buurt of gebouw?

Wat is een effectieve verduurzamingsstrategie voor stedelijke ontwikkeling? Hoe kunt u de gemeenschap verbeteren en tegelijkertijd de uitstraling en de prestaties van uw stad verbeteren?

 

 

 Voor industrie

De materiele wereld verandert: kringlopen, interacties binnen waardeketens, nieuwe technologiën, strenger beleid en nieuwe marktkansen.

Waar kunt u ingrijpen om uw prestaties te verbeteren in voorbereiding op toekomstige wijzigingen ?

 Voor beleid

Hoe stromen de effecten van beleidswijzigingen door de maatschappij, op korte en lange termijn? Welke standaarden moeten worden toegepast voor verschillende sectoren?

Verbetert het beleid de situatie of heeft ze onverwacht tegengestelde effecten? Wanneer resulteert beleid in zijn grootst mogelijke positieve uitwerking ?

Bereik en Stakeholders

Except’s duurzaamheid evaluaties onderscheiden zich door een breed bereik, effeciëntie en inzicht, en aanpassing aan uw situatie. We betrekken stakeholders waar mogelijk en betrekken onze cliënten bij alle stappen in het proces.

Fysieke effecten

Except’s speciaal ontwikkelde Symbiosis in Development (SiD) methode werkt op alle lagen van de maatschappij en is daarmee een complete en grondige duurzaamheid evaluatie. Voor de fysieke parameters maakt het gebruik van de ELSIA index zoals hieronder aangegeven.

SiD onderzoekt deze aspecten op effecten voor zowel de korte als lange termijn op lokale en wereldwijde schaal. Daarbij horen ook zaken als klimaat adaptatie, sociale rechtvaardigheid, CO2, circulaire economiën, vervoer, biodiversiteit en culturele waarden.

 

Netwerk effecten

SiD analyseert tevens impact op de kracht en samenhang van het netwerk van de samenleving, bijvoorbeeld op veerkracht, autonomie en transparantie. Dit zorgt voor essentieel inzicht bij strategische beslissingen op de lange termijn.

We ontrafelen systemen en brengen die in kaart waardoor complexe waardeketens, sociale impact en systemische effecten visueel inzichtelijk worden.

 

Toegesneden oplossingen

Naast het doorgronden van duurzaamheid binnen een breed scala aan toepassingen, ontwikkelen we ook klantspecifieke meetsystemen.

Deze maken het mogelijk binnen alle processen van een organisatie snel te beslissen op basis van de noodzakelijke duurzame overwegingen.

Voorbeelden zijn:

 • Meten van duurzaamheid bij renovatie van gebouwen
 • Methoden voor materiaal selectie
 • Meten van duurzaamheid van ‘onshore’ windturbineparken
 • Visualiseren van sociale rechtvaardigheid impacts van afvalverwerking
 • Software voor analyse van dynamische materiaalstromen

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden van op maat gemaakte duurzaamheid instrumenten. 

Additionele technieken

Een duurzaamheid analyse traject kan ook gebruik maken van de volgende onderdelen:

 • Locatie & Faciliteit audits
 • Carbon assessment & accounting
 • Levens Cyclus Analyse (LCA)
 • Ontwikkelen van indicatoren-sets
 • Analyse van warmte & energie
 • Meten van biodiversiteit
 • Stakeholder en productie keten analyse

Voor meer informatie hierover kan u contact met ons opnemen. We  beantwoorden graag uw vragen.

Examples

Greenprint boek

Voorbeeld en inspiratieboek van duurzaamheid in de gebouwde omgeving

Greenprint is 150 bladzijden vol met duurzame innovaties in onze huizen, steden en dagelijks leven. Van eco-huizen en -buurten tot lantarenpalen die reageren op maanlicht, innovatief transport, sociale programma’s, stedelijke agricultuur en nieuwe materialen om energie te besparen.

... read more >

Yale Co2 Calculator

Bereken je voetafdruk voor reizen en evenementen

Except worked with Yale University to develop a customized online carbon calculator for the Yale Community Carbon Fund. The calculator allows anyone to calculate their footprint and directly support projects that offset this carbon.

The calculator is an intuitive and easy to use website for calculating greenhouse gas emissions from Yale events and operations:

 • Travel and transportation
 • Facility use
 • Waste generation
 • Education

 

... read more >

Miya's Sushi Fish Menu

Sustainable fish at a glance

Miya's Sushi in New Haven, CT, has been our favorite restaurant for years, and for good reason. Miya's is a home away from home that produces award winning fusion sushi that places heaven on your tongue, while being the forefront of social and environmental sustainability.

To aid in this, we produced a menu with graphic maps of the unique fish selection of Miya's for internal and external use.

... read more >

Warmtevisie Tilburg

Duurzaam, eerlijk en betaalbaar

Dit is de visie voor de doorontwikkeling en verduurzaming van het warmtenet van Tilburg, ontwikkeld met onze consortiumpartners.

De visie dient als startpunt voor de verdere ontwikkeling en samenwerking in Tilburg om tot een duurzame warmtevoorziening te komen, in opdracht van Essent, Gemeente Tilburg, Attero, Brabant Water en MOED.

... read more >

No Time To Waste (2018)

Jump-starting the LC Packaging sustainability journey

LC Packaging serves customers across the globe with packaging products to protect, preserve and transport goods. Except was requested to assess its baseline sustainability performance.

At product level we examined reusing Flexible Intermediate Bulk Containers (FIBCs) and found a significant CO2 emission reduction potential. At corporate level we investigated energy and water use, waste generation and CO2 emission. See below for our main findings.

... read more >

Contact

Except Integrated Sustainability

Tom Bosschaert
Director

Email  [javascript protected email address]
Phone   +31 10 7370215
“We kregen niet wat we wilden, maar wat we nodig hadden. Uiteindelijk sloot het project af binnen budget, binnen de tijd, met een resultaat wat we echt nodig hadden.”
-- Marjolein Mann
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
“Except heeft uitstekende kennis, middelen en een goede werkhouding. Ze leveren realistische oplossingen voor significante verduurzaming van onze regio met innovatieve oplossingen. Het had niet beter gekund.”
-- Greg Powell
CEO Shire of Merredin, Western Australia